Trắc nghiệm Lịch Sử 12- Bài 16:PTGPDT 1939-1945 & CMT8 1945 (3)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Xuân Thuỷ

Phạm Xuân Thuỷ

HẠNG

2

Số điểm 70%

Tạ Thanh Hoa

Tạ Thanh Hoa

HẠNG

1

Số điểm 75%

Nt Ngọc Tuyền

Nt Ngọc Tuyền

HẠNG

3

Số điểm 65%

 • 04

  Nt Ngọc Tuyền

  Số điểm: 65%

 • 05

  Nt Ngọc Tuyền

  Số điểm: 65%

 • 06

  Nt Ngọc Tuyền

  Số điểm: 65%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan