Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 12:PTDTTC ở VN từ 1925-1930(5)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Lan

Mai Lan

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:07:27

NHH

NHH

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:45

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:09:43

 • 04

  Lặng

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:05:17

 • 05

  Lặng

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:05:17

 • 06

  Lặng

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:05:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan