Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 12:PTDTTC ở VN từ 1925-1930(5)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

HẠNG

2

Số điểm 75%

NHH

NHH

HẠNG

1

Số điểm 75%

Mai Lan

Mai Lan

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Huỳnh Phạm Thu Hằng

  Số điểm: 70%

 • 05

  Nguyễn Hằng

  Số điểm: 65%

 • 06

  Nguyễn Thư

  Số điểm: 55%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn