Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 12:PTDTTC ở VN từ 1925-1930(2)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lí Trí

Lí Trí

HẠNG

2

Số điểm 45%

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

HẠNG

1

Số điểm 45%

Trâm

Trâm

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Phan Thị Lan

  Số điểm: 40%

 • 05

  Nguyễn Thụy Thùy Trang

  Số điểm: 40%

 • 06

  Đăng Thêm Nguyễn

  Số điểm: 40%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan