Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 12:PTDTTC ở VN từ 1925-1930(1)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Trung

Phạm Trung

HẠNG

2

Số điểm 90%

Phạm Trung

Phạm Trung

HẠNG

1

Số điểm 95%

Phạm Trung

Phạm Trung

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Ngọc Xuân

  Số điểm: 85%

 • 05

  Nguyễn Thành Vinh

  Số điểm: 80%

 • 06

  Phạm Trung

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan