Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 12:PTDTTC ở VN từ 1925-1930(1)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:30

Ngọc Xuân

Ngọc Xuân

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:00:49

Ngọc Xuân

Ngọc Xuân

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:03:23

 • 04

  Ngọc Xuân

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:01:45

 • 05

  Trần Hoài Trang

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:03:53

 • 06

  Bùi Thị Bảo Trân

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:04:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan