TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.5)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà trái nghĩa với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Thiên Trang

Đỗ Thiên Trang

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:03:06

Đỗ Thiên Trang

Đỗ Thiên Trang

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:03:06

Đỗ Thiên Trang

Đỗ Thiên Trang

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:03:06

 • 04

  Đỗ Thiên Trang

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:03:06

 • 05

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:01:43

 • 06

  Thiều Thị Linh

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:03:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan