TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.4)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Đặng Nhã Trúc

Nguyễn Đặng Nhã Trúc

HẠNG

2

Số điểm 55%

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn A

HẠNG

1

Số điểm 85%

Lê Thị Quỳnh Phương

Lê Thị Quỳnh Phương

HẠNG

3

Số điểm 55%

 • 04

  Trần Thị Như Thảo

  Số điểm: 35%

 • 05

  Đỗ Trọng Thìn

  Số điểm: 30%

 • 06

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 30%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan