TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.4)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thắm Lúi

Thắm Lúi

HẠNG

2

Số điểm 5%

Thời gian làm 00:00:33

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

1

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:14

Thắm Lúi

Thắm Lúi

HẠNG

3

Số điểm 5%

Thời gian làm 00:00:33

 • 04

  Thắm Lúi

  Số điểm: 5%

  Thời gian làm: 00:00:33

 • 05

  Thắm Lúi

  Số điểm: 5%

  Thời gian làm: 00:00:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan