TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.3)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Yến Nhy

Nguyễn Yến Nhy

HẠNG

2

Số điểm 60%

Phương Hiên

Phương Hiên

HẠNG

1

Số điểm 65%

Tuyền Lê

Tuyền Lê

HẠNG

3

Số điểm 60%

 • 04

  nguyen hoang yen

  Số điểm: 55%

 • 05

  Đào Việt Hùng

  Số điểm: 50%

 • 06

  Nguyễn Khánh Huyền

  Số điểm: 45%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan