TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.3)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyen hoang yen

nguyen hoang yen

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:04:03

Tuyền Lê

Tuyền Lê

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:09:36

Tuyền Lê

Tuyền Lê

HẠNG

3

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:05:36

 • 04

  Nguyễn Thiện

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 05

  Phan Tấn Phong

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:02:13

 • 06

  Võ Thị Xuân Thắm

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:04:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan