TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.2)

20 câu 15 phút

Trạng thái:


Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.Chúc các bạn làm bài tốt !
THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khải Nhi

Nguyễn Khải Nhi

HẠNG

2

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:03:47

Nguyễn Khải Nhi

Nguyễn Khải Nhi

HẠNG

1

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:03:47

Nguyễn Khải Nhi

Nguyễn Khải Nhi

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:03:47

 • 04

  Nguyễn Khải Nhi

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:03:47

 • 05

  Ngọc Châu

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:08:45

 • 06

  Phan Thị Khánh Linh

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:03:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan