TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.1)

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thuyngan Le

Thuyngan Le

HẠNG

2

Số điểm 82.35%

Hạ Hạ

Hạ Hạ

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Ngô Thị Ngọc Ngà

Ngô Thị Ngọc Ngà

HẠNG

3

Số điểm 82.35%

 • 04

  Hiền Kim

  Số điểm: 82.35%

 • 05

  Nguyễn Cảnh Trường

  Số điểm: 70.59%

 • 06

  Phạm Thị Kim Thùy

  Số điểm: 64.71%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan