TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA (p.1)

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Các bạn hãy tìm từ hoặc câu mà có nghĩa gần nhất với các từ và câu trong dấu ngoặc đơn.


Chúc các bạn làm bài tốt !

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

trần dần

trần dần

HẠNG

2

Số điểm 35.29%

Thời gian làm 00:01:04

Dang Tran

Dang Tran

HẠNG

1

Số điểm 35.29%

Thời gian làm 00:04:33

trần dần

trần dần

HẠNG

3

Số điểm 35.29%

Thời gian làm 00:01:04

 • 04

  trần dần

  Số điểm: 35.29%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 05

  trần dần

  Số điểm: 35.29%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 06

  Harry Dang

  Số điểm: 29.41%

  Thời gian làm: 00:02:42

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan