ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA - KHỐI 12 (P.9)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Chào các bạn, 

Cùng ôn tập với series " ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA  - KHỐI 12 "

Hy vọng với series này các em có thể củng cố được kiến thức và nâng cao trình độ tiensg anh của mình.


Chúc các em làm bài tốt

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ly Khánh

Ly Khánh

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:06:04

Nha ky

Nha ky

HẠNG

1

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:05:31

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:00:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan