ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA - KHỐI 12 (P.3)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Chào các bạn, 

Cùng ôn tập với series " ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA  - KHỐI 12 "

Hy vọng với series này các em có thể củng cố được kiến thức và nâng cao trình độ tiensg anh của mình.


Chúc các em làm bài tốt ! 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:51

Nguyễn An Hạ

Nguyễn An Hạ

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:12:44

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

3

Số điểm 10%

Thời gian làm 00:00:05

 • 04

  Nhi Tran

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:00:06

 • 05

  Nhi Tran

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:00:06

 • 06

  Nhi Tran

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:00:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan