ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA - KHỐI 12 (P2)

20 câu 20 phút

Trạng thái:


Chào các bạn, 

Cùng ôn tập với series " ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA  - KHỐI 12 "

Hy vọng với series này các em có thể củng cố được kiến thức và nâng cao trình độ tiensg anh của mình.


Chúc các em làm bài tốt ! 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nguyễn Tú Nguyệt

Lê Nguyễn Tú Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:26

Nguyễn Trí Đức

Nguyễn Trí Đức

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:06:12

Lê Nguyễn Tú Nguyệt

Lê Nguyễn Tú Nguyệt

HẠNG

3

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:34

 • 04

  Vũ Hoàng

  Số điểm: 10%

  Thời gian làm: 00:18:10

 • 05

  Dang Tran

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan