Tiếng Việt 5 || Nhà Tài Trợ Đặc Biệt Của Cách Mạng

10 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đọc bài Nhà Tài Trợ Đặc Biệt Của Cách Mạng rồi trả lời các câu hỏi


Bấm "THAM GIA" để bắt đầu làm bài và bấm "KẾT THÚC TRẮC NGHIỆM" để nhận ngay Kết quả


- Mọi góp ý xin liên hệ Số điện thoại Zalo 0968 386 468 hoặc email thanhtrungytb2018@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Micheal yasuo

Micheal yasuo

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:00

Micheal yasuo

Micheal yasuo

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:00

Micheal yasuo

Micheal yasuo

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Micheal yasuo

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Micheal yasuo

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Micheal yasuo

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan