Kiểm tra Lịch Sử và Địa Lí 4 Cuối Kì II - Đề số 01

17 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Hãy bấm "THAM GIA" để bắt đầu rồi chọn đáp án đúng cho các câu hỏi


* Lưu ý:

- Hãy chọn những đáp án đúng ( có những câu hỏi có nhiều đáp án đúng )

- Mỗi lần làm bài số thứ tự câu hỏi và đáp án sẽ thay đổi


Hãy đăng ký để nhận ngay bài tập, Video mới nhất. Mọi góp ý liên lệ Số điện thoại Zalo 0968 386 468 hoặc email thanhtrungytb2018@gmail.com    

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 29.41%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan