Kiểm tra Lịch Sử và Địa Lí 4 Cuối Kì II - Đề số 01

17 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Hãy bấm "THAM GIA" để bắt đầu rồi chọn đáp án đúng cho các câu hỏi


* Lưu ý:

- Hãy chọn những đáp án đúng ( có những câu hỏi có nhiều đáp án đúng )

- Mỗi lần làm bài số thứ tự câu hỏi và đáp án sẽ thay đổi


Hãy đăng ký để nhận ngay bài tập, Video mới nhất. Mọi góp ý liên lệ Số điện thoại Zalo 0968 386 468 hoặc email thanhtrungytb2018@gmail.com    

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:51

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

 • 04

  Viêt Hân Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

 • 05

  Tran Viet Han

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:02

 • 06

  Tran Viet Han

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Viêt Hân Tran

ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu

Tran Viet Han

ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan