Kiểm tra Khoa học 4 Cuối Kì II - Đề số 01

16 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Hãy bấm " THAM GIA" để trả lời các câu hỏi

* Chú ý:

- Mỗi câu hỏi có 1 hoặc nhiều đáp án đúng. Các em hãy chọn tất cả các đáp án mà em cho là đáp án.

- Mỗi lần "THAM GIA" trả lời thì câu hỏi, đáp án được thay đổi.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yếnn Nhii

Yếnn Nhii

HẠNG

2

Số điểm 31.25%

Thời gian làm 00:00:00

Yếnn Nhii

Yếnn Nhii

HẠNG

1

Số điểm 31.25%

Thời gian làm 00:00:00

Yếnn Nhii

Yếnn Nhii

HẠNG

3

Số điểm 31.25%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Yếnn Nhii

  Số điểm: 31.25%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Hải Trung

  Số điểm: 6.25%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Hải Trung

  Số điểm: 6.25%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan