Khoa học 4 || Kiểm tra Cuối kì I || Đề số 1

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Tải file tại đây : http://www.mediafire.com/file/9009hg950jh9d4b/Khoa_hoc_2014-2015.docx/file

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:20

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

Viêt Hân Tran

Viêt Hân Tran

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:44

 • 04

  Nguyễn Thành Trung

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyễn Thành Trung

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyễn Thành Trung

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan