Khoa học 4|| Đề số 03 || Kiểm tra Cuối kì

12 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Downolad File đề kiểm tra Word ở đây (copy đường dẫn rồi dán lên trình duyệt để tải): http://www.mediafire.com/file/qgxpo2b17p7lc5x/4._KHOA_HOC_4_CHKI_2017-2018.docx/file

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị vân

Nguyễn Thị vân

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị vân

Nguyễn Thị vân

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị vân

Nguyễn Thị vân

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyễn Thị vân

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyễn Thành Trung

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyễn Thành Trung

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan