Giáo dục Quốc phòng 12_Số 01

22 câu 15 phút

Trạng thái:

Gồm 22 câu

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

HẠNG

2

Số điểm 9.09%

Thời gian làm 00:00:30

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

HẠNG

1

Số điểm 9.09%

Thời gian làm 00:00:30

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

HẠNG

3

Số điểm 9.09%

Thời gian làm 00:00:30

  • 04

    Nguyễn Thành Trung

    Số điểm: 9.09%

    Thời gian làm: 00:00:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan