ĐỊA LÍ 12 - THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

39 câu 39 phút

Trạng thái:

Tải Bài trắc nghiệm giấy ở đây: http://www.mediafire.com/file/fsnunf18in3253a/Bai_8.docx/file

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hien Nguyen

Hien Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thu Phạm

Thu Phạm

HẠNG

1

Số điểm 58.97%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan