Con chuồn chuồn nước || Tiếng Việt 4 Cuối kì II

15 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Hãy đọc bài Con chuồn chuồn nước trước khi trả lời

Bấm "THAM GIA" để bắt đầu làm bài và bấm "KẾT THÚC TRẮC NGHIỆM" để nhận ngay Kết quả

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Thuỳ Thiên Hương

Vũ Thuỳ Thiên Hương

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:00:00

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:00:00

hà đinh ngọc

hà đinh ngọc

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  hà đinh ngọc

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  hà đinh ngọc

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Vũ Thuỳ Thiên Hương

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan