TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11 - PHẦN 1

20 câu 25 phút

Trạng thái:

MỐI PHẦN GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM

THỜI GIAN LÀM BÀI LÀ 25 PHÚT.

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT!!!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

2

Số điểm 25%

Huyền

Huyền

HẠNG

1

Số điểm 55%

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

3

Số điểm 25%

 • 04

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 25%

 • 05

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 25%

 • 06

  Hạ Băng

  Số điểm: 25%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan