Trắc nghiệm Lịch Sử 12 -Trật tự thế giới sau chiến tranh

25 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vi Vi

Vi Vi

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:36

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 92%

Thời gian làm 00:05:07

Bảo Bình

Bảo Bình

HẠNG

3

Số điểm 76%

Thời gian làm 00:03:25

 • 04

  Anh Thư

  Số điểm: 68%

  Thời gian làm: 00:04:32

 • 05

  Bùi Chí Mạnh

  Số điểm: 68%

  Thời gian làm: 00:15:24

 • 06

  Đặng Ngọc Tài

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:05:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan