TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 9 Ky 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

20 câu hỏi trắc nghiệm anh văn lớp 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 24

Đặng Tấn Sang

Đặng Tấn Sang

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 223

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

3

Số điểm 35%

Thời gian làm 22

 • 04

  HOA CÔNG TỬ

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 26 phút

 • 05

  tiểu đào

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 58 phút

 • 06

  Nguyễn Văn Trỗi

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 213 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan