TỔNG HỢP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢM TRỊ VĂN PHÒNG

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 101

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:00

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:00

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:00

 • 04

  Nguyễn Phan

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:02:00

 • 05

  BĂNG PHAN

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  BĂNG PHAN

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan