TỔNG HỢP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢM TRỊ VĂN PHÒNG

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 101

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

BĂNG PHAN

BĂNG PHAN

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 19

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 120

HOA CÔNG TỬ

HOA CÔNG TỬ

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 13

 • 04

  tiểu đào

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 57 phút

 • 05

  tiểu đào

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 70 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan