TỔNG HỢP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢM TRỊ VĂN PHÒNG

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 101

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

 • 04

  Nguyễn Phan

  Số điểm: 86.67%

 • 05

  Nguyễn Dũng

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Lê Thị Kim Thuận

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan