NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC-001

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiền Nguyễn

Hiền Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:04:32

Hiền Nguyễn

Hiền Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:02:32

nnn Cún

nnn Cún

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 00:00:13

 • 04

  chosssss

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  Hạ Băng

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 06

  Hạ Băng

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan