NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC-001

12 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tăng Lý Xuân Minh

Tăng Lý Xuân Minh

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Cẩm Thi

Cẩm Thi

HẠNG

1

Số điểm 58.33%

Thanh Hiền

Thanh Hiền

HẠNG

3

Số điểm 58.33%

 • 04

  Phạm Tường Vy

  Số điểm: 50%

 • 05

  Hiền Nguyễn

  Số điểm: 50%

 • 06

  Hiền Nguyễn

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan