ĐỀ TRẮC NGHIỆM 2 - ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN

25 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

2

Số điểm 44%

Thời gian làm 00:00:18

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

1

Số điểm 44%

Thời gian làm 00:00:18

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

3

Số điểm 44%

Thời gian làm 00:00:18

 • 04

  Thanh Kha

  Số điểm: 44%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  Hạ Băng

  Số điểm: 44%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 06

  Hạ Băng

  Số điểm: 44%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan