ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 9

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Câu 1: Một chiếc xe chuyển động thẳng đều từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định là t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 54 km/h, thì xe sẽ đến B sớm hơn 12 phút so với quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2 = 18 km/h, thì xe sẽ đến B chậm hơn 24 phút so với quy định. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t?

Đổi: 12’ = 0,2h; 24’ = 0,4h.

Phương trình mỗi lần dịch chuyển:   

{S=v1(t−0,2)=54(t−0,2)S=v2(t+0,4)=18(t+0,4)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Ngọc An

Hồ Ngọc An

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:38

Nguyễn Quang

Nguyễn Quang

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:00:19

Thúy Vy

Thúy Vy

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:11:06

 • 04

  Tuan pham thi

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:21:58

 • 05

  Lê Khanh

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:10:07

 • 06

  HOA CÔNG TỬ

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan