ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 1 - ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN

30 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Diễm Huyền

Huỳnh Diễm Huyền

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:08:26

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

HẠNG

1

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:18:27

Huỳnh Diễm Huyền

Huỳnh Diễm Huyền

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:08:26

 • 04

  Huỳnh Diễm Huyền

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:08:26

 • 05

  Huỳnh Diễm Huyền

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:08:26

 • 06

  Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:07:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Vũ Ngọc Mai

Xem đáp án ở đâu vậy ạ ?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan