ĐỀ THI MÔN ANH VĂN LỚP 11

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Hào

Ngô Hào

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:55

Ngô Hào

Ngô Hào

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:45

Ngô Hào

Ngô Hào

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:02

 • 04

  Ngô Hào

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:01:22

 • 05

  Ngô Hào

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:01:54

 • 06

  Ngô Hào

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan