ĐỀ THI MÔN ANH VĂN LỚP 11

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lan Vy

Lan Vy

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:01:59

nguyễn ngọc thảo nguyên

nguyễn ngọc thảo nguyên

HẠNG

1

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:01:55

Tran Nguyen Tin

Tran Nguyen Tin

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:11:55

 • 04

  Anh Ngoc

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:01:30

 • 05

  Nguyễn Quỳnh Khanh 11a2

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:08:30

 • 06

  Nguyễn Quỳnh Khanh 11a2

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:08:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan