ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10 HỌC KỲ 2 _ CÓ ĐÁP ÁN _ ĐỀ 2

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:49

Nghĩa Trương

Nghĩa Trương

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:06:53

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:49

 • 04

  Thanh Kha

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:49

 • 05

  Thanh Kha

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:49

 • 06

  Từ Thị Hồng Điệp

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:15:28

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan