ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10 HỌC KỲ 2 _ CÓ ĐÁP ÁN _ ĐỀ 2

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

10Sinh 11 Trương Quỳnh Lan

10Sinh 11 Trương Quỳnh Lan

HẠNG

2

Số điểm 75%

Lê Hiển Minh

Lê Hiển Minh

HẠNG

1

Số điểm 90%

Nghĩa Trương

Nghĩa Trương

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  10Sinh 11 Trương Quỳnh Lan

  Số điểm: 70%

 • 05

  Thanh Kha

  Số điểm: 60%

 • 06

  Thanh Kha

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan