ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10 HỌC KỲ 2 _ CÓ ĐÁP ÁN _ ĐỀ 1

20 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nghĩa Trương

Nghĩa Trương

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:09:59

Phạm Định

Phạm Định

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:06:00

Dilys Phan

Dilys Phan

HẠNG

3

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:00:12

 • 04

  Dilys Phan

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 05

  Dilys Phan

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 06

  Dilys Phan

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan