BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ - CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ 4

20 câu 30 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Phan

Nguyễn Phan

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 66

HOA CÔNG TỬ

HOA CÔNG TỬ

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 23

Hanaxi Kim Ngan

Hanaxi Kim Ngan

HẠNG

3

Số điểm 35%

Thời gian làm 38

 • 04

  Nguyễn Lợi

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 45 phút

 • 05

  Dilys Phan

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 16 phút

 • 06

  Thanh Kha

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 22 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan