BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ - CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:21

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:21

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:21

 • 04

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:21

 • 05

  Thanh Kha

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:01:40

 • 06

  Thanh Kha

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:01:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan