BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ - CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 100

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 81

Thanh Kha

Thanh Kha

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 26

 • 04

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 211 phút

 • 05

  Hanaxi Kim Ngan

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 36 phút

 • 06

  Dilys Phan

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 86 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan