Những điều bạn nên biết về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Những điều bạn nên biết về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

351 09/03/2019

Việc khai thác tốt nguồn lực con người là một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý của các tổ chức và doanh nghiệp. Vậy, quản lý nhân sự là như thế nào?

Quản lý nhân sự là gì

Nhân lực luôn là một trong những nhân tố thiết yếu trong hoạt động kinh doanh và quản lý của từng tổ chức. Tổ chức đó có hoạt động hiệu quả hay không, có phát triển ổn định và bền vững được hay không phụ thuộc phần lớn vào nguồn lực con người. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng tự nhiên mà tốt đẹp, nhân lực tốt là kết quả của một quá trình quản lý tích cực. Vậy, quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Ta có thể định nghĩa như sau: “Quản lý nhân sự là hoạt động khai thác và sử dụng lao động, nhân sự của một công ty, tổ chức,… một cách hợp lý và hiệu quả”. Các chức năng chính của quản lý nhân sự là: thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng nhân viên, duy trì, bảo vệ, sử dụng, phát triển tiềm năng của người lao động,… Nhà quản lý có thể trực tiếp quản lý hoặc sử dụng các phầm mềm quản lý nhân sự hữu ích.

Vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Sử dụng hiệu quả lao động

Đây là vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp đầu tiên. Người làm trong nghề này không chỉ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu một cách thường xuyên thông qua các dự án, các phương pháp được hoạch định từ trước mà còn tiết giảm lãng phí cũng như tận dụng việc tối đa hoá thu nhập ròng từ các nguồn lực.

Sử dụng hiệu quả nguồn lao động phục vụ cho tổ chức

Thật vây, thị trường hiện nay không chỉ đơn giản là nơi tiếp nhận các hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp mà nó đòi hỏi sự linh hoạt trong quá trình quản lý của tổ chức đó. Muốn tồn tại và phát triển phải cải tiến tổ chức theo hướng tinh giảm hơn và yếu tố con người chính là yếu tố mang tính quyết định.

Đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển

Khoa học – kĩ thuật phát triển kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt các loại hình cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên các loại hình ấy chỉ là phương tiện hỗ chợ cho hoạt động của công ty còn công ty đó muốn ổn định và bền vững phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động khai thác sử dụng vốn, các mối quan hệ,… và đặc biệt là người lao động. Quản lý nhân lực hiệu quả thật sự trở thành bước đà vững chắc trong việc xây dựng nền tảng ổn định và cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp.

Phát triển khả năng của nhân viên

Giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong hoạt động

Quản lý nhân sự bao gồm hoạt động sàng lọc, chọn lựa, phân công đúng nhân viên cho từng vị trí, thúc đẩy hiệu quả làm việc thông qua quá trình đánh giá năng lực và chế độ khen thưởng. Quản lý nhân sự hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những sai lầm trong công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Giảm chi phí nguồn lực

Vai trò cuối cùng của hoạt động quản lý nhân lực là giúp công ty giảm phí nguồn lực. Các nhà quản lý tài ba là những người có khả năng hiểu và nắm được quy luật của thị trường từ đó tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức cho phù hợp nhằm đạt hiệu quả tối ưu và giảm thiểu các chi phí phát sinh. Điều này giúp tiết kiệm nguồn vốn và giúp doanh nghiệp phát triển hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn