Toán Tích Phân

50 câu 70 phút

Trạng thái:

Ứng dụng tích phân trong các bài toán thực tế

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lam Ta Trung

Lam Ta Trung

HẠNG

2

Số điểm 22%

Thời gian làm 00:00:48

Lam Ta Trung

Lam Ta Trung

HẠNG

1

Số điểm 22%

Thời gian làm 00:00:48

Lam Ta Trung

Lam Ta Trung

HẠNG

3

Số điểm 22%

Thời gian làm 00:00:48

 • 04

  Lam Ta Trung

  Số điểm: 22%

  Thời gian làm: 00:00:48

 • 05

  trần dần

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 06

  trần dần

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan