Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

3 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số

Tìm m để hàm số f(x,m) đồng biến trên khoảng (a,b)

Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên R


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan