Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

3 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số

Tìm m để hàm số f(x,m) đồng biến trên khoảng (a,b)

Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên R


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Lê Anh Quân

Nguyễn Lê Anh Quân

HẠNG

1

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan