LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 TK XX

25 câu 15 phút

Trạng thái:

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh ngu địa

Anh ngu địa

HẠNG

2

Số điểm 84%

bé

HẠNG

1

Số điểm 88%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 64%

 • 04

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 60%

 • 05

  Nhật Thông

  Số điểm: 56%

 • 06

  Thu Kim

  Số điểm: 56%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
tRầN pHúC gIa HưNg

ta sẽ chiếm gải 1

Anh ngu địa

Hi hi, tiếc quá

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan