LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 TK XX

25 câu 15 phút

Trạng thái:

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 64%

Thời gian làm 00:03:56

Hà Ngọc.Anh

Hà Ngọc.Anh

HẠNG

1

Số điểm 84%

Thời gian làm 00:04:21

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:05:27

 • 04

  Thong Nguyen

  Số điểm: 56%

  Thời gian làm: 00:03:07

 • 05

  Thu Kim

  Số điểm: 56%

  Thời gian làm: 00:07:45

 • 06

  Thong Nguyen

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:03:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
tRầN pHúC gIa HưNg

ta sẽ chiếm gải 1

Hà Ngọc.Anh

Hi hi, tiếc quá

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan