LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 TK XX

25 câu 15 phút

Trạng thái:

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

tRầN pHúC gIa HưNg

tRầN pHúC gIa HưNg

HẠNG

2

Số điểm 36%

Thời gian làm 00:04:29

Thu Kim

Thu Kim

HẠNG

1

Số điểm 56%

Thời gian làm 00:07:45

tRầN pHúC gIa HưNg

tRầN pHúC gIa HưNg

HẠNG

3

Số điểm 36%

Thời gian làm 00:04:29

 • 04

  tRầN pHúC gIa HưNg

  Số điểm: 36%

  Thời gian làm: 00:04:29

 • 05

  tRầN pHúC gIa HưNg

  Số điểm: 36%

  Thời gian làm: 00:04:29

 • 06

  Nguyễn Đắc Công

  Số điểm: 28%

  Thời gian làm: 00:01:20

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan