Khái niệm hai tam giác đồng dạng

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Ôn tập bài "Khái niệm hai tam giác đồng dạng" với câu hỏi cơ bản

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiên Trần

Thiên Trần

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:09

Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Hữu Phúc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Trần Vĩnh Thiên

Trần Vĩnh Thiên

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:02

  • 04

    Trang Chủ Messeňger

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan