"WAS" & "WERE" THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh phân biệt và sử dụng đúng động từ tobe "was" & "were" của thì Qúa khứ đơn

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:11

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:10

Tinh Anh

Tinh Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:12

 • 04

  Tinh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 05

  Tinh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 06

  Tinh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan