Ving-To V 5

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức cơ bản để phân biệt cách sự dụng To V_Ving_V trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Lê Minh Tuấn

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan