UNIT 7 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Phạm Yến Nhi

Trần Phạm Yến Nhi

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:04

Anh Tuan Pham

Anh Tuan Pham

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:29

Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:08

 • 04

  Kim Tại Hưởng

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:15

 • 05

  Nguyễn Thị Lan Ngọc

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:02

 • 06

  Nguyễn Thị Lan Ngọc

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Anh Tuan Pham

19/20 IQ vô cực

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan