UNIT 7 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Bá Kiệt

Tô Bá Kiệt

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:07

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:29

Thinh Nguyen

Thinh Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:03

 • 04

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:04

 • 05

  Cao Nguyễn Văn

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:08

 • 06

  Thinh Nguyen

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Phạm Anh Tuấn

19/20 IQ vô cực

Nguyễn Thị Lan Ngọc
Cao Nguyễn Văn

bạn giỏi thiệt chớ

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan