UNIT 6 TIẾNG ANH 7 P2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 28

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 42

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 30

 • 04

  Khánh Vương

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 50 phút

 • 05

  ZALO QUYÊN

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 50 phút

 • 06

  Minh Anh

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 29 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan