UNIT 6 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tachibana Kanade

Tachibana Kanade

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 62

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 38

Tachibana Kanade

Tachibana Kanade

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 98

 • 04

  Tiến Dũng

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 190 phút

 • 05

  Khánh Vương

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 27 phút

 • 06

  COTTON CANDY SLIMEY

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 191 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan