UNIT 6 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:00:38

Trương Gia Bảo

Trương Gia Bảo

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:04:27

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:00:38

 • 04

  ZALO QUYÊN

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 05

  ZALO QUYÊN

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 06

  Tachibana Kanade

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:01:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan