UNIT 5 TIẾNG ANH 7 P2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

lala

lala

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:03

Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Anh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:19

lala

lala

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:00:50

 • 04

  lala

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:00:51

 • 05

  lala

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 06

  Di Lê

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:01:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan