UNIT 4 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới! Thân ái, Lucas~

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Luu Thi Thu Chung

Luu Thi Thu Chung

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:43

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:04

Luu Thi Thu Chung

Luu Thi Thu Chung

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Luu Thi Thu Chung

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 05

  Luu Thi Thu Chung

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 06

  Hanh Truong

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan