UNIT 2 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Chúc các em hoàn thành bài tập đạt kết quả cao!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Ngọc

Minh Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

Hồ Khoa

Hồ Khoa

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:18

Minh Ngọc

Minh Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

 • 04

  Minh Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:48

 • 05

  Minh Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:48

 • 06

  Tuyết Lan

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan