TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN-TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh THCS_THPT hiểu, phân biệt và sử dụng đúng 2 thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Uyên Trần

Uyên Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 93.33%

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 93.33%

 • 06

  Ngô Nam

  Số điểm: 86.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan