TƯƠNG LAI ĐƠN-TƯƠNG LAI GẦN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh THCS và THPT phân biệt cách sử dụng và sử dụng đúng thì Tương lai đơn và Tương lai gần

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

 • 04

  Trần Thi

  Số điểm: 86.67%

 • 05

  Bee

  Số điểm: 86.67%

 • 06

  Bee

  Số điểm: 86.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan