TƯƠNG LAI ĐƠN-TƯƠNG LAI GẦN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh THCS và THPT phân biệt cách sử dụng và sử dụng đúng thì Tương lai đơn và Tương lai gần

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:39

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:39

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:39

 • 04

  Trần Thi

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:02:39

 • 05

  Ngô Quang Thành

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:20:00

 • 06

  Ngô Quang Thành

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:20:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan