Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Vương

Khánh Vương

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:00:19

Khánh Vương

Khánh Vương

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:00:19

Khánh Vương

Khánh Vương

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:00:19

 • 04

  Khánh Vương

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 05

  Dang Nguyen

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:00:40

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:01:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan