TRỌNG ÂM P4

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:07

Đặng Ngọc Thanh Thư

Đặng Ngọc Thanh Thư

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:04:21

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:07

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 06

  Rose

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan